Địa chỉStec System, tầng 9, tòa nhà Bưu điện Gangnam, 619 Gaeboro, Gangnamgu, thành phố SeoulSử dụng tàu điện ngầm

line 3 Ra cửa số 7, ga Daecheong, line 3, đi bộ 80m, 1~2 phút
line BundangCửa số 4, ga Daemosanipgu, line Bundang, cách 450m

Điểm dừng xe buýt Bưu điện Gangnam (xe buýt tuyến ngắn): số 1 Gangnam, số 5 Gangnam
Ga Daecheong: 3143, 4412