Tích hợp hệ thống (SI)

System Integration

Công nghệ tích hợp bảo mật con người và máy móc vì một tương lai an toàn hơnChúng tôi cung cấp hệ thống an ninh được tối ưu hóa kết hợp giữa an toàn và tiện lợi, những giải pháp trọn gói từ thiết kế đến dịch vụ hậu mãi.

Hệ thống phòng chống tội phạm địa phương và kiểm soát ra vào được phát triển độc quyền bởi Stec Hệ thống phòng chống tội phạm địa phương và kiểm soát ra vào được phát triển độc quyền bởi Stec
Điểm mạnh của hệ thống phòng chống tội phạm địa phương của Stec là phản ứng nhanh chóng.
Đây là hệ thống tiên tiến cho phép nhân viên an ninh tại nơi làm việc có thể phản ứng nhanh chóng khi có sự bất thường xảy ra mà không phụ thuộc vào nhân viên điều động từ bên ngoài. Chúng tôi thiết kế và thi công phù hợp với yêu cầu của khách hàng từ hệ thống kiểm soát ra vào,
phòng chống tội phạm cho toàn bộ cơ sở đến cả hệ thống camera quan sát, kết nối thang máy/ chấm công và quản lý nước uống tại nhà ăn.
Điểm mạnh của hệ thống phòng chống tội phạm địa phương của Stec là phản ứng nhanh chóng.
Đây là hệ thống tiên tiến cho phép nhân viên an ninh tại nơi làm việc có thể phản ứng nhanh chóng khi có sự bất thường xảy ra mà không phụ thuộc vào nhân viên điều động từ bên ngoài. Chúng tôi thiết kế và thi công phù hợp với yêu cầu của khách hàng từ hệ thống kiểm soát ra vào,
phòng chống tội phạm cho toàn bộ cơ sở đến cả hệ thống camera quan sát, kết nối thang máy/ chấm công và quản lý nước uống tại nhà ăn.

Hệ thống Gate CCTV Network/ thông minh Giám sát, quản lý tổng hợp Phát hiện/ phòng chống nghe lén
Kiểm soát ra vào di động Home Network Hệ thống cản xe thâm nhập Hệ thống giám sát xâm nhập bên ngoài
Hệ thống Gate CCTV Network/ thông minh
Giám sát, quản lý tổng hợp Phát hiện/ phòng chống nghe lén
Kiểm soát ra vào di động Home Network
Hệ thống cản xe thâm nhập Hệ thống giám sát xâm nhập bên ngoài