Môi trường/Vệ sinh

Cleaning

Chúng tôi nâng cao khả năng sản xuất với dịch vụ làm sạch giúp môi trường thoải mái và an toàn.Chúng tôi trực tiếp đào tạo các chuyên gia làm đẹp được đào tạo có hệ thống và nghiên cứu các công nghệ làm
đẹp mới như vận hành thiết bị để tối thiểu hóa nhân lực, phát triển các chất làm sạch/khử trùng thân thiện với môi trường.
Quản lý quy trình làm việc tiêu chuẩn
(S.O.P)
Đưa vào sử dụng các bí quyết vận hành
(Phát triển - Development)
Ươm mầm chuyên gia làm đẹp
(Đào tạo - Training)
Thực hiện môi trường làm việc hiệu quả theo S.O.P (Kỹ thuật quy trình vận hành tiêu chuẩn) Cải thiện, vận hành các bí quyết chỉ có ở Stec System để giữ gìn trạng thái vệ sinh sạch sẽ Ươm mầm cho các chuyên gia nhờ tiến hành đào tạo kiến thức cơ bản, công việc thực tế thông qua các nhà quản lý làm đẹp
Vận hành trung tâm đào tạo chuyên ngành
(Học viện vệ sinh - Cleaning Academy)
Báo cáo kiểm tra hoạt động làm đẹp
(Báo cáo - Report)
Chương trình tập huấn tại chỗ
(Tập huấn tại chỗ - Field Coaching)
Vận hành trung tâm đào tạo làm đẹp để chuẩn hóa việc sử dụng thiết bị và chất lượng Báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp xử lý sau khi kiểm tra môi trường, công việc, người lao động Cung cấp đào tạo phù hợp với đặc điểm nơi làm việc sau khi kiểm tra hiện trường
Quản lý quy trình làm việc tiêu chuẩn Vạn hành thiết bị chuyên chuyên nghiệp

Vận hành trung tâm chuyên ngàng làm đẹp Chương trình tập huấn tại chỗ
Quản lý quy trình làm việc tiêu chuẩn
(S.O.P)
Đưa vào sử dụng các bí quyết vận hành
(Phát triển - Development)
Thực hiện môi trường làm việc hiệu quả theo S.O.P (Kỹ thuật quy trình vận hành tiêu chuẩn) Cải thiện, vận hành các bí quyết chỉ có ở Stec System để giữ gìn trạng thái vệ sinh sạch sẽ
Ươm mầm chuyên gia làm đẹp
(Đào tạo - Training)
Vận hành trung tâm đào tạo chuyên ngành
(Học viện vệ sinh - Cleaning Academy)
Ươm mầm cho các chuyên gia nhờ tiến hành đào tạo kiến thức cơ bản, công việc thực tế thông qua các nhà quản lý làm đẹp Vận hành trung tâm đào tạo làm đẹp để chuẩn hóa việc sử dụng thiết bị và chất lượng
Báo cáo kiểm tra hoạt động làm đẹp
(Báo cáo - Report)
Chương trình tập huấn tại chỗ
(Tập huấn tại chỗ - Field Coaching)
Báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp xử lý sau khi kiểm tra môi trường, công việc, người lao động Cung cấp đào tạo phù hợp với đặc điểm nơi làm việc sau khi kiểm tra hiện trường
Quản lý quy trình làm việc tiêu chuẩn
Vạn hành thiết bị chuyên chuyên nghiệp
Vận hành trung tâm chuyên ngàng làm đẹp
Chương trình tập huấn tại chỗ