Phòng cháy chữa cháy

Fire Protection (Phó giám đốc Gyeong Taeseon 02-2142-8247)Chúng tôi không chỉ bảo vệ tính mạng và tài sản của khách hàng mà còn bảo vệ môi trường trái đất khỏi hỏa hoạn.


Thiết bị chữa cháy bằng khí của Stec System, AnyFire là thiết bị chữa cháy thân thiện với môi trường, không chỉ đảm bảo an toàn cho con người mà còn bảo vệ môi trường trái đất bằng cách sử dụng hợp chất Halogen và chất chữa cháy khí trơ. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể thông qua thiết kế an toàn khoa học, từ xây dựng hệ thống bảo vệ quy mô lớn đến dụng cụ chữa cháy cho không gian nhỏ. Thiết bị chữa cháy bằng khí của Stec System, AnyFire là thiết bị chữa cháy thân thiện với môi trường, không chỉ đảm bảo an toàn cho con người mà còn bảo vệ môi trường trái đất bằng cách sử dụng hợp chất Halogen và chất chữa cháy khí trơ. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể thông qua thiết kế an toàn khoa học, từ xây dựng hệ thống bảo vệ quy mô lớn đến dụng cụ chữa cháy cho không gian nhỏ.

Thiết bị chữa cháy hợp chất Halogen và khí trơ là gì?

Thiết bị chữa cháy thân thiện với môi trường với chỉ số gây hại tầng ozone (ODP) bằng 0, là chất chữa cháy thay thế cho các chất gây hại tầng ozone (HALON) hiện có
Thiết bị chữa cháy tối ưu có tính đến an toàn cho con người trước nguy cơ ngạt thở khi chữa cháy theo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy quốc gia.
Vị trí lắp đặt chính

Thời kỳ lắp đặt

- Hệ thống điện, trạm biến áp và thông tin liên lạc
   Bắt buộc lắp đặt cho diện tích sàn từ 300㎥ trở lên
     「Nghị định thi hành Luật phòng cháy, lắp đặt và bảo trì các phương tiện chữa cháy và quản lý an toàn」
- Cơ sở y tế (phòng có thiết bị y tế đắt tiền như CT và MRI)
- Cơ sở văn hóa (di sản văn hóa, bảo tàng, v.v.)
- Thể hiện trong thiết kế xây dựng, cải tạo -> Bàn giao trước khi hoàn thiện
Vị trí lắp đặt chính
- Hệ thống điện, trạm biến áp và thông tin liên lạc
   Bắt buộc lắp đặt cho diện tích sàn từ 300㎥ trở lên
     「Nghị định thi hành Luật phòng cháy, lắp đặt và bảo trì các phương tiện chữa cháy và quản lý an toàn」
- Cơ sở y tế (phòng có thiết bị y tế đắt tiền như CT và MRI)
- Cơ sở văn hóa (di sản văn hóa, bảo tàng, v.v.)

Thời kỳ lắp đặt
- Thể hiện trong thiết kế xây dựng, cải tạo -> Bàn giao trước khi hoàn thiện
AnyFire Line Up

Dùng cho các cơ sở bảo vệ quy mô lớn

Chất chữa cháy hợp chất halogen Chất chữa cháy khí trơ Dược chất CO2
AnyFire HFC-227ea
(FM-200)
AnyFire HFC-23 AnyFire HFC-125 AnyFire IG-100 AnyFire HPC02
Chất chữa cháy khí trơ
AnyFire HFC-227ea
(FM-200)
AnyFire HFC-23
AnyFire HFC-125 AnyFire IG-100


Dược chất CO2
AnyFire HPC02
Dùng cho các cơ sở bảo vệ không gian nhỏ/ quy mô nhỏ

할로겐화합물 소화약제
AnyFireMINI HFC-23 Bình chữa cháy tự động loại tủ ANYFIRE
FK-5-1-12(Novec-1230)
HFC-23
HFC-125
HFC-227ea(FM-200)
AnyFire Thiết bị chữa cháy cuộn vòi ANYFIRE
HFC-23
(tên model : STEC-23-HS2)
AnyFire TUBE AnyFire TRACE
Chất chữa cháy khí trơ
AnyFireMINI HFC-23 Bình chữa cháy tự động loại tủ ANYFIRE
FK-5-1-12(Novec-1230)
HFC-23
HFC-125
HFC-227ea(FM-200)
AnyFire TUBE
AnyFire TRACE
Đạt chứng nhận HFC-23, IG-100 FILK
Hệ thống chứng nhận thiết bị chữa cháy xuất sắc đánh giá và thông qua về tính năng thiết bị chữa cháy và thẩm định nhà máy dựa trên tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng quốc tế của ‘Viện nghiên cứu và thử nghiệm phòng chống thiên tai’, viện nghiên cứu và thử nghiệm chuyên về phòng chống thiên tai do công ty bảo hiểm trong nước đồng thành lập. Hệ thống chứng nhận thiết bị chữa cháy xuất sắc đánh giá và thông qua về tính năng thiết bị chữa cháy và thẩm định nhà máy dựa trên tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng quốc tế của ‘Viện nghiên cứu và thử nghiệm phòng chống thiên tai’, viện nghiên cứu và thử nghiệm chuyên về phòng chống thiên tai do công ty bảo hiểm trong nước đồng thành lập.
Với việc thành lập liên doanh STEC VINA tại Việt Nam, chúng tôi đang xuất khẩu hợp chất Halogen tiên tiến và công nghệ thiết bị chữa cháy khí trơ của S-TEC.
Với việc thành lập liên doanh STEC VINA tại Việt Nam, chúng tôi đang xuất khẩu hợp chất Halogen tiên tiến và công nghệ thiết bị chữa cháy khí trơ của S-TEC.