Quản lý bảo trì cơ sở vật chất

Facility Management

Cơ sở vật chất của khách hàng được vận hành thoải mái và an toàn bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lý cơ sở toàn diện phù hợp với đặc điểm từng cơ sở kinh doanh, bao gồm
quản lý điện, máy móc, thiết bị và năng lượng bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lý cơ sở toàn diện phù hợp với đặc điểm từng cơ sở kinh doanh, bao gồm quản lý điện, máy móc, thiết bị và năng lượng bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Chúng tôi tăng giá trị tài sản của khách hàng nhờ quản lý hiệu quả thông qua các loại phân tích LCC (LIFE CYCLE COST-Chi phí vòng đời sản phẩm).Vận hành kiểm soát tự động Kiểm tra cơ sở

Kiểm tra định kỳ Đào tạo vận hành Bảo trì, bảo dưỡnng
Vận hành kiểm soát tự động
Kiểm tra cơ sở
Kiểm tra định kỳ
Đào tạo vận hành
Bảo trì, bảo dưỡnng