Kiểm soát côn trùng gây hại, dịch bệnh

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

Chăm sóc không gian sống của bạn một cách thoải mái với giải pháp kiểm soát côn trùng gây hại tích hợp của Stec System.
● Dịch vụ cung cấp


Sani Air V1
 - Loại bỏ các loại virus và vi khuẩn bằng phương pháp Plasma, bằng cách tạo ra gốc OH và các loài hoạt tính mạnh

Sani Catcher U1, U3
 - Sử dụng đèn để tối đa hóa khả năng thu hút côn trùng bay và đạt CE mark

Thiết bị vệ sinh
 - Lắp đặt, vận hành các thiết bị phòng chống bệnh truyền nhiễm và quản lý vệ sinh cho người dùng như máy tạo hương, máy tẩy rửa toilet, máy rửa tay, máy khử trùng tay v.v


3 giai đoạn kiểm soát côn trùng gây hại (IPM: Quản lý sinh vật gây hại tích hợp)

■  Chăm sóc không gian


- Tạo không gian sạch sẽ, thoải mái bằng cách chăm sóc các yếu tố nguy cơ trong không gian sinh hoạt.
● Tính ưu việt được chuyên biệt hoá chỉ có ở Stec System  Tại Trung tâm R&D Vệ sinh của Sanitec, đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp phát triển các giải pháp kiểm soát hiệu quả thông qua phân tích động tĩnh từng loài gây hại và đặc tính môi trường sống của chúng, đồng thời phát triển các công nghệ kiểm soát côn trùng gây hại an toàn và hiệu quả hơn thông qua các thí nghiệm ứng dụng trong studio mô phỏng được thiết kế giống hệt nơi làm việc thực tế.  Các chuyên gia tư vấn (SC) vệ sinh với quy mô toàn quốc cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn khỏi nhiều loài gây hại khác nhau ở vị trí gần khách hàng nhất. Nhờ các chuyên gia tư vấn vệ sinh đã hoàn thành hơn 500 giờ đào tạo vệ sinh chuyên nghiệp, chúng tôi quản lý để giúp môi trường của khách hàng lành mạnh hơn bằng cách sử dụng các biện pháp vệ sinh đa dạng ngoài các dịch vụ bị giới hạn chỉ ở việc tiêu diệt hiện nay.  Chúng tôi sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường ở mức tối thiểu, vô hại với cơ thể con người và khi cần thiết, chúng tôi cung cấp giải pháp One-stop từ chẩn đoán đến thi công để cải thiện môi trường của cơ sở nhằm ngăn chặn nguyên nhân sinh ra côn trùng gây hại.
※ Dịch vụ vệ sinh đặc biệt, thi công cải tạo/sửa chữa môi trường cơ sở, v.v. (hợp đồng riêng)
● Các khách hàng chính
Hỗ trợ tư vấn 1670-8244 (08:00 ~ 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6)

● Dịch vụ cung cấp


Sani Air V1
 - Loại bỏ các loại virus và vi khuẩn bằng phương pháp Plasma, bằng cách tạo ra gốc OH và các loài hoạt tính mạnh

Sani Catcher U1, U3
 - Sử dụng đèn để tối đa hóa khả năng thu hút côn trùng bay và đạt CE mark

Thiết bị vệ sinh
 - Lắp đặt, vận hành các thiết bị phòng chống bệnh truyền nhiễm và quản lý vệ sinh cho người dùng như máy tạo hương, máy tẩy rửa toilet, máy rửa tay, máy khử trùng tay v.v

방향제
 - 대상 시설의 쾌적함을 위한 자동분사식 방향 탈취기 설치·운영

● 3 giai đoạn kiểm soát côn trùng gây hại (IPM: Quản lý sinh vật gây hại tích hợp)


특별방역(감염예방, 살균)

감염병 확산을 방지하는 더 안전한 대응·감염 위험으로부터 당신을 지킵니다.


Chăm sóc không gian
 - Tạo không gian sạch sẽ, thoải mái bằng cách chăm sóc các yếu tố nguy cơ trong không gian sinh hoạt.
● Tính ưu việt được chuyên biệt hoá chỉ có ở Stec System


Tại Trung tâm R&D Vệ sinh của Sanitec, đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp phát triển các giải pháp kiểm soát hiệu quả thông qua phân tích động tĩnh từng loài gây hại và đặc tính môi trường sống của chúng, đồng thời phát triển các công nghệ kiểm soát côn trùng gây hại an toàn và hiệu quả hơn thông qua các thí nghiệm ứng dụng trong studio mô phỏng được thiết kế giống hệt nơi làm việc thực tế.
Các chuyên gia tư vấn (SC) vệ sinh với quy mô toàn quốc cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn khỏi nhiều loài gây hại khác nhau ở vị trí gần khách hàng nhất. Nhờ các chuyên gia tư vấn vệ sinh đã hoàn thành hơn 500 giờ đào tạo vệ sinh chuyên nghiệp, chúng tôi quản lý để giúp môi trường của khách hàng lành mạnh hơn bằng cách sử dụng các biện pháp vệ sinh đa dạng ngoài các dịch vụ bị giới hạn chỉ ở việc tiêu diệt hiện nay.
Giải pháp One-stop thân thiện với môi trường Chúng tôi sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường ở mức tối thiểu, vô hại với cơ thể con người và khi cần thiết, chúng tôi cung cấp giải pháp One-stop từ chẩn đoán đến thi công để cải thiện môi trường của cơ sở nhằm ngăn chặn nguyên nhân sinh ra côn trùng gây hại.
※ Dịch vụ vệ sinh đặc biệt, thi công cải tạo/sửa chữa môi trường cơ sở, v.v. (hợp đồng riêng)
● Các khách hàng chính


Hỗ trợ tư vấn 1670-8244 (08:00 ~ 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6)